שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: עבודת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל
מסמכים אחרים | 20.4.2016
פניית המוקד להגנת הפרט ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין עבודת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל. המוקד מבקש כי ייבחן אופן תפקודו של בית הדין תוך התייחסות לבעיות ספציפיות, ובראשן המחסור בתקני דיינים, המוביל לעומס חמור, לעינוי דין ולפגיעה בזכויות האדם. המוקד אף קובל על הנוהג לערוך בבית הדין דיונים חסויים במעמד צד אחד, שלא בנוכחות העוררים, שכן פרקטיקה זו מעקרת את האפשרות למזער את הפגיעה הטבועה ממילא בהליך מסוג זה. כן מבקש המוקד לאפשר ערעור גם על החלטות הניתנות בעיצומו של ההליך, ולא רק על פסקי הדין הניתנים בסופו.
עדכונים
25.5.2016
המוקד למדינה: העומס על בית הדין לעררים פוגע בזכויות הפונים אליו ויש לשקול מחדש את אופן המשך תפקודו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב