שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו בדבר דרכי ענישה (תיקון מס' 7) (הוראת שעה) [הוספת סעיף 5ב בצו בדבר דרכי ענישה (יהודה והשומרון)(מס' 332), התשכ"ט - 1969]
חקיקה | 13.1.1991
תיקון לחקיקה צבאית המרחיב את סמכותו של המפקד הצבאי להשתמש בתקנה 119 להריסת בתים. לפי התיקון, המפקד רשאי להפעיל את תקנה 119 בשטחים הכבושים גם בגין עבירה שבוצעה מחוץ להם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב