שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1635/16 - אבו כף ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' הודעה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 1635/16 | 25.4.2016
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד שלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים. המדינה מבקשת להגיש את תגובתה לעתירת המוקד לאחר מתן פסק דין בעתירה עקרונית העוסקת בסוגיית ביטול מעמדם של תושבי קבע מתוקף שיקול הדעת הנרחב המוקנה לשר הפנים. המדינה טוענת כי גם עתירת המוקד עוסקת באותה שאלה עקרונית וכי "מטעמים של יעילות דיונית" יש לאפשר את התגובה לעתירה רק לאחר מתן פסק דין בעתירה העקרונית.
עדכונים
25.4.2016
המדינה בהודעה לבג"ץ: נבקש להגיש תגובתנו לעתירה נגד שלילת תושבותם של ארבעה ירושלמים רק לאחר הכרעת בית המשפט בעתירה עקרונית בעניין
6.11.2017
בג"ץ קבע כי לשר הפנים אין סמכות לשלול מעמד של קבע בעילה של הפרת אמונים למדינה: עם זאת, ההחלטה לשלול בעילה זו את מעמדם של ארבעה צעירים מירושלים המזרחית לא תבוטל לאלתר, על מנת לאפשר לכנסת לפעול להכשרתה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב