שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1629/16, 1631/16, 1638/16 - עמאר, סאיח, עליווי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 1629/16 | 20.4.2016
פסק דין בשלוש עתירות המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בתי משפחותיהם בשכם של שלושה חשודים במעורבות בפיגוע ירי סמוך לבית פוריק באוקטובר 2015. בית המשפט החליט להוציא צו על תנאי בשתיים מהעתירות, ובהן תיאלץ המדינה לנמק את עמדתה, לפיה ההחלטה להרוס את הבתים היא מידתית, וכן להבהיר את טיב הראיות המינהליות כנגד שניים מהחשודים. ברוב קולות דוחה בית המשפט את העתירה השלישית, וקובע כי מעורבותו של החשוד השלישי בפיגוע היא "מעורבות ישירה ומיידית". השופטת ברון, בדעת מיעוט, סבורה כי יש להוציא צו על תנאי גם בעתירה זו.
עדכונים
20.4.2016
בג"ץ דחה עתירה כנגד הריסה עונשית והוציא צו על תנאי בשתי עתירות נוספות: שני החשודים פעלו במעגל השני של מבַצעי הפיגוע ועניינם ראוי לעיון נוסף
19.6.2016
בעקבות דרישת בג"ץ לנמק ההחלטה להרוס שני בתים בשכם: המדינה מציעה אטימה הפיכה של בית תחת הריסתו ועומדת על הריסתו של הבית הנוסף
27.9.2016
בג"ץ ביטל צו הריסה עונשית ואישר צו נוסף: ניתן להפעיל את תקנה 119 כלפי מעורבים "עקיפים" בפיגוע, אם למעשיהם היתה השפעה מכרעת על "התממשות הפיגוע"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב