שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5135/14, 5136/14, 5498/14, 6209/14, 6211/14, 6404/14, 6713/14, 8408/14 - נופל, מחאמיד ואח' נ' כנסת ישראל ואח' תגובה מטעם העותרים להודעת המשיבים
כתבי בי דין | 19.4.2016
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בקבוצת עתירות, בתוכן של המוקד להגנת הפרט, העוסקות בפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. המדינה עדכנה כי הוחלט לתת לאנשים אלה מעמד של תושבים ארעיים ובלבד שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכפוף לעמידה בתנאי הסף. המוקד טוען כי המדינה אינה נותנת מענה מספק לבעיות יסודיות עליהן עמד בעתירותיו, ואף מעלה תמיהות קשות. המוקד טוען כי יש להחיל קריטריון אחיד למתן מעמד בישראל לפלסטינים החיים בה במסגרת הליך איחוד משפחות מכוח היתרי שהייה, והוא משך החיים בישראל.
עדכונים
19.4.2016
בתגובה להחלטת שר הפנים, לתת מעמד ארעי בישראל לכ-2000 פלסטינים החיים בה במסגרת הליך לאיחוד משפחות, דורש המוקד: יש להחיל עיקרון אחיד, המתייחס לתקופת חיים ממושכת בישראל, על כל בני הזוג הפלסטינים וילדיהם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב