שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
חקיקה | 28.3.2016
תיקון הוראת השעה לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים משנת 2002, שמטרתו לאפשר את החזקתם בישראל של כוחות אויב שהשתתפו בפעולה נגדה ואינם נמנים על צבא סדיר. בין השאר מרחיב התיקון את מעגל המוסמכים להכריז על אדם כ"לוחם בלתי חוקי" ולהורות על כליאתו הזמנית. התיקון קובע כי המוסמך להוציא את צו הכליאה יהיה תת אלוף, במקום הרמטכ"ל, וכי הכלוא יוכל לטעון נגד הצו לפני קצין בדרגת סרן, במקום סגן אלוף. כן הוארכה התקופה שבמהלכה רשאי הצבא להחזיק בכלוא בלי צו כליאה והבאה לפני שופט מארבעה ימים לשבעה.
עדכונים
21.3.2016
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב