שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 813/14, 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' הודעה מטעם המשיבים 1-3 ו-5-6
כתבי בי דין | 5135/14 | 11.4.2016
הודעת המדינה בקבוצת עתירות, בתוכן של המוקד להגנת הפרט, העוסקות בפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב כשבידם היתרי שהייה בלבד (היתר צבאי מתחדש) . בעתירותיו דרש המוקד להעניק לעותרים ולאחרים במצבם מעמד בישראל. המדינה מעדכנת כי הוחלט לתת לאנשים אלה מעמד של תושבים ארעיים (אשרה מסוג א/5), ובלבד שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה ובכפוף לעמידה בתנאי הסף, לרבות הוכחת מרכז חיים בישראל והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית. אנשים שיקבלו מעמד כאמור וילדיהם הקטינים יזכו בזכויות סוציאליות. בנוסף הודיעה המדינה כי המחזיקים באשרת א/5 יידרשו מעתה לחדשה מדי שנתיים, במקום מדי שנה.
עדכונים
11.4.2016
בעקבות עתירות המוקד לבג"ץ: שר הפנים החליט כי למעלה מ-2000 פלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות, יקבלו מעמד ארעי בישראל
19.4.2016
בתגובה להחלטת שר הפנים, לתת מעמד ארעי בישראל לכ-2000 פלסטינים החיים בה במסגרת הליך לאיחוד משפחות, דורש המוקד: יש להחיל עיקרון אחיד, המתייחס לתקופת חיים ממושכת בישראל, על כל בני הזוג הפלסטינים וילדיהם
23.6.2016
המוקד למשרד הפנים: כדי להבטיח את מימוש ההחלטה על מתן תעודות זהות לכאלפיים פלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות, עליכם ליידע בכל ערוץ אפשרי ובשפה הערבית את הזכאים לשדרוג
21.7.2016
משרד הפנים החל ביישום החלטתו לשדרג את מעמדם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: ראשוני הזכאים מתוך כ-2,000 קיבלו תעודות זהות
21.2.2017
המוקד לבג"ץ: חוק האזרחות והכניסה לישראל, שתוקפו מוארך מזה 14 שנה, דורש פתרון חוקתי יסודי. השופטים: "מה שנפסק נפסק"
20.11.2017
בעקבות עתירת המוקד: החזר כספי ניתן לפלסטינים, שקיבלו לאחרונה מעמד בישראל מכוח החלטת שר הפנים, וכבר נרשמו לקופות החולים בהתאם לתקנות הבריאות החדשות
20.3.2018
בהחלטה תמוהה, סירב בג"ץ לבחון לגופה את עתירת המוקד נגד החלטת שר הפנים שלא לשדרג את מעמדה של פלסטינית החיה בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: בלית ברירה, יפנה המוקד לבית הדין לעררים, על אף שלא נתונה לו הסמכות החוקית בעניין
9.7.2020
פסק דין תקדימי של בית המשפט לעניינים מנהליים: החלטת שר הפנים שלא לשדרג את מעמדה של פלסטינית החיה בישראל שנים רבות מתוקף הליך לאיחוד משפחות, בשל מעשי בנה, "סוטה באופן קיצוני ממתחם הסבירות, ואינה נשענת על תשתית מנהלית מינימלית"
1.7.2020
ערעור המדינה נדחה: בית המשפט לעניינים מנהליים הותיר על כנו פסק דין של בית הדין לעררים הפוסל החלטה שלא לשדרג בשל מניעה ביטחונית מן העבר את מעמדם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות מתוקף הליך לאיחוד משפחות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב