שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
HaMoked's Alternative Report to the UN Committee Against Torture (CAT) for consideration of Israel’s Fifth Periodic Report
דוחות | 20.3.2016
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב