שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
HaMoked's Alternative Report to the UN Committee Against Torture (CAT) for consideration of Israel’s Fifth Periodic Report
דוחות | 20.3.2016
דו"ח צללים שהגיש המוקד להגנת הפרט לוועדת האו"ם נגד עינויים בעקבות הדו"ח התקופתי של מדינת ישראל לוועדה. בדו"ח סוקר המוקד את שגרת ההתעללות בעצורים פלסטינים המוחזקים באגפי חקירות של השב"כ. בנוסף מתייחס המוקד להפרת זכויות שיטתית שנוקטת המדינה בהקשרים שונים, לרבות מניעת ביקורי משפחות אצל אסירים פלסטינים הכלואים בשטחה, הגבלה על חופש התנועה בין הגדה המערבית לרצועת עזה, האיסור על איחוד משפחות עם תושבי השטחים הכבושים, ומדיניות הריסת הבתים העונשית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב