שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2828/16 - אבו זיד ואח' נ ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 2828/16 | 5.4.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו של חשוד במעורבות בפיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המוקד מבקש כי בית המשפט ירחיב את ההרכב וידון בשאלה העקרונית של השימוש בתקנה 119 לשם הריסת בתים עונשית. המוקד טוען כי  אף שלפני כחצי שנה נדחתה בקשה לדיון נוסף בעתירה העקרונית נגד הריסות בתים עונשיות, נוכח כמה פסקי דין שהצטברו מאז, שבהם מביעים שישה משופטי בג"ץ הסתייגות מן השימוש בתקנה 119, יש לקיים דיון בסוגיה בהרכב מורחב. בנוסף טוען המוקד כי ההחלטה להרוס את הבית, בו גרות 10 נפשות, אינה מידתית. 
עדכונים
5.4.2016
המוקד בעתירה לבג"ץ כנגד הריסה עונשית: הגיעה השעה לבחינה מחודשת של הסוגייה העקרונית בהרכב מורחב
10.4.2016
הנשיאה נאור: על המדינה להגיב בתוך שבוע על בקשת המוקד לקיים דיון עקרוני בסוגיית ההריסות העונשיות, בהרכב מורחב
2.5.2016
הנשיאה נאור דחתה את בקשת המוקד לדיון עקרוני בהרכב מורחב בסוגיית ההריסות העונשיות: "לא שוכנעתי כי קיים כיום חוסר יציבות בפסיקה במידה כזו המצדיקה את הרחבת ההרכב"
7.7.2016
בג"ץ הכשיר הריסה עונשית של בית בקבטיה: "ברכיב ההרתעתי של ההריסה, שהוכח בפנינו במידה מספקת לעת זו, טמונה גם ההצדקה המשפטית והמוסרית"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב