שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 2624/16 - מסודי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה לקיום דיון נוסף ובקשה למתן צו ביניים
כתבי בי דין | 30.3.2016
בקשת המוקד להגנת הפרט לקיים דיון נוסף בעתירתו נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. המוקד טוען כי למרות שבית המשפט דחה את העתירה ברוב קולות, שני שופטים מההרכב קראו "לעיון מחדש, בהרכב מורחב, בסוגיות הנוגעות להפעלת תקנה 119", שמתוקפה מתבצעות הריסות לשם ענישה. לקריאה זו הצטרפו בפסק דין אחר שני שופטים נוספים. המוקד סבור כי הערות השופטים בשורה של פסיקות ודעת המיעוט מחזקות את ההערכה כי מדובר בסוגיה קשה המצדיקה דיון נוסף בהרכב מורחב.
עדכונים
30.3.2016
המוקד לבג"ץ בבקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "שישה שופטי בית המשפט הנכבד הזה בדעה כי הם כבולים להלכה פסוקה... ודעתם אינה נוחה מכך"
31.3.2016
בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "אין זה המקרה המתאים לשקול אם לפתוח לבחינה מחודשת, לפני הרכב מורחב של בית משפט זה, סוגיות עקרוניות הנוגעות לסמכות הפעלת תקנה 119", קבעה הנשיאה נאור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב