שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1938/16, 1999/16, 2002/16 - אבו אל רוב, נצאר, כמיל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | 1938/16 | 24.3.2016
פסק דין בשלוש עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס בקבאטיה שלושה בתים השייכים למשפחות מבצעי פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. בית המשפט דוחה את העתירות וקובע כי "נקודת המוצא היא כי פגיעה בקניין נסוגה מפני האפשרות להגן על חיי אדם; אם אכן מסייעת ההרתעה וייחסכו חיים, עם כל הצער על פגיעה ברכוש, גוברת עליה קדושת החיים". בדעת מיעוט סבור השופט ג'ובראן כי יש לקבל את העתירה. לדבריו, "דעתי אינה נוחה מהשימוש בסמכות הקבועה בתקנה 119", שמתוקפה מתבצעות הריסות לשם ענישה, וכי יש "לשוב ולהידרש לשאלות הכרוכות בהפעלת הסמכות מכוח תקנה 119 בהרכב מורחב". לקריאה זו מצטרפת השופטת ברק-ארז, אף שסברה כי יש לדחות את העתירה.
עדכונים
27.3.2016
המוקד לבג"ץ בשאלת חוקיוּת ההריסה העונשית: בַּשלה העת לקיים דיון בשאלות העקרוניות בהרכב מורחב, נוכח תמיכתם של שישה מהשופטים בעיון מחדש בהלכה הקיימת
30.3.2016
המוקד לבג"ץ בבקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "שישה שופטי בית המשפט הנכבד הזה בדעה כי הם כבולים להלכה פסוקה... ודעתם אינה נוחה מכך"
4.4.2016
בג"ץ אישר הריסה עונשית של שלושה בתים בקבטיה: שניים מן השופטים קראו לעיון מחדש בהלכה הנהוגה בסוגיית ההריסות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב