שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1630/16 - מסודי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | 1630/16 | 23.3.2016
דחיית עתירתו של המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס במחנה הפליטים קלנדיה את בית משפחתו של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. בית המשפט קובע ברוב קולות כי אין "מנוס במקרה זה מן הקביעה כי אין עילה להתערבותנו על פי ההלכה במתכונתה הנוכחית". בדעת מיעוט סבור השופט מזוז כי יש לקבל את העתירה ולבטל את צו ההריסה, וחוזר על עמדתו כי הריסת בתים עונשית מעלה שורה של שאלות משפטיות קשות. הוא אף מצטרף לקריאת השופט פוגלמן, הדוחה את העתירה, "לעיון מחדש, בהרכב מורחב, בסוגיות הנוגעות להפעלת תקנה 119", שמתוקפה מתבצעות הריסות לשם ענישה.
עדכונים
27.3.2016
המוקד לבג"ץ בשאלת חוקיוּת ההריסה העונשית: בַּשלה העת לקיים דיון בשאלות העקרוניות בהרכב מורחב, נוכח תמיכתם של שישה מהשופטים בעיון מחדש בהלכה הקיימת
23.3.2016
ברוב דעות הכשיר בג"ץ הריסה עונשית נוספת בחברון: עם זאת, שניים מהשופטים תמכו בעיון מחדש בסוגיות העקרוניות, בהרכב מורחב
30.3.2016
המוקד לבג"ץ בבקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "שישה שופטי בית המשפט הנכבד הזה בדעה כי הם כבולים להלכה פסוקה... ודעתם אינה נוחה מכך"
31.3.2016
בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "אין זה המקרה המתאים לשקול אם לפתוח לבחינה מחודשת, לפני הרכב מורחב של בית משפט זה, סוגיות עקרוניות הנוגעות לסמכות הפעלת תקנה 119", קבעה הנשיאה נאור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב