שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תיחום מקום מגורים בכפייה של בני משפחות של מבצעי פיגועים
מסמכים אחרים | 17.3.2016
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה כי ראש הממשלה בוחן את האפשרות של העתקת מגורים של מבצעי פיגועים בכפייה בתוך הגדה המערבית. המוקד מבקש מן היועץ המשפטי לסכל את השימוש בצעד זה, וטוען כי תיחום מגורים מנוגד לדין הבינלאומי האוסר ענישה קולקטיבית והעברה בכפייה של תושבים מוגנים כאשר לא נשקפת מהם סכנה. בנוסף טוען המוקד כי תיחום מגורים מנוגד לפסיקת בג"ץ, שעמד כך שהשימוש באמצעי זה חייב לעמוד בכל המבחנים המידתיים המקובלים בדין המינהלי.
עדכונים
17.3.2016
המוקד ליועמ"ש לממשלה: העתקה בכפייה של משפחות של מפגעים המתגוררות בגדה המערבית הינה בלתי חוקית. נדרשת התערבותך המיידית לסיכול הכוונה לנקוט בצעד דרקוני זה
16.1.2017
הצעת החוק לגירוש משפחות של מבצעי פיגועים עולה שוב על סדר היום בישראל: בשל "קשיים משפטיים" נדחה הדיון בשלושה חודשים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב