שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 1773/16 - סקאפי ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית החלטה
פסיקה | 1773/16 | 2.3.2016
דחיית בקשה לדיון מחודש בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בחברון של חשוד בפיגוע דריסה בצומת חלחול בנובמבר 2015. בית המשפט דוחה את טענת המוקד כי פסק הדין קובע הלכה חדשה, לפיה די ב"מערכת ראייתית חלקית ורדודה, כתנאי מספיק להפעלת סנקציה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה", וקובע כי לא מדובר בהלכה חדשה, אלא "בהכרעה הנטועה בנסיבותיו הפרטניות של המקרה, שאינה מגלה כוונה לסטות מהלכה קיימת", וכי אין מקום לדון מחדש בעתירה.
עדכונים
2.3.2016
בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף כנגד הריסה עונשית: פסק הדין אינו קובע הלכה חדשה בשאלת הרף הראייתי הנדרש להפעלת הסמכות להריסת בתים, כי אם מכריע בשאלה זו בנסיבות הפרטניות של המקרה הנדון
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב