שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1014/16 - סכאפי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 1014/16 | 28.2.2016
דחיית עתירת המוקד לא להרוס את בית משפחתו בחברון של חשוד בביצוע פיגוע דריסה בצומת חלחול בנובמבר 2015. ביחס לטענת המוקד, כי אין בתשתית הראייתית כדי לקבוע שמדובר בפיגוע ולא בתאונה, קובעים השופטים ברוב דעות כי הראיות עומדות ברף הנדרש לשם הפעלת סמכותו של המפקד הצבאי. השופט זילברטל, בדעת מיעוט, סבור כי יש להוציא צו על תנאי כי "לא היו בידי המשיב ראיות מינהליות מספקות לצורך הפעלת סמכותו", וכי נוכח חומרת האמצעי המופעל – הריסת בתים – נדרש רף ראייתי לא רק בעל "ערך הוכחתי מספיק", אלא של "ראיות ברורות, חד משמעיות, ומשכנעות".
עדכונים
29.2.2016
בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית בחברון, "שמוכרחים אנחנו גם באופן הזה לקדם הרתעה"; השופט זילברטל בדעת מיעוט: "לא היו בידי המשיב ראיות מינהליות מספקות לצורך הפעלת סמכותו"
2.3.2016
בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף כנגד הריסה עונשית: פסק הדין אינו קובע הלכה חדשה בשאלת הרף הראייתי הנדרש להפעלת הסמכות להריסת בתים, כי אם מכריע בשאלה זו בנסיבות הפרטניות של המקרה הנדון
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב