שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1630/16 - מסודי ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 1630/16 | 28.2.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה בדצמבר 2015 במערת המכפלה. המוקד טוען כי אף שהריסות בתים עונשיות אושרו בעבר, חוק יסוד השפיטה אינו מטיל כל חובה לציית לתקדים. בנוסף טוען המוקד כי הריסת הבית תפגע בחפים מפשע, דבר האסור על פי החוק הבינלאומי, ומבקש מבית המשפט לרסן את השימוש בכוח על ידי השלטון.
עדכונים
23.3.2016
ברוב דעות הכשיר בג"ץ הריסה עונשית נוספת בחברון: עם זאת, שניים מהשופטים תמכו בעיון מחדש בסוגיות העקרוניות, בהרכב מורחב
30.3.2016
המוקד לבג"ץ בבקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "שישה שופטי בית המשפט הנכבד הזה בדעה כי הם כבולים להלכה פסוקה... ודעתם אינה נוחה מכך"
31.3.2016
בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "אין זה המקרה המתאים לשקול אם לפתוח לבחינה מחודשת, לפני הרכב מורחב של בית משפט זה, סוגיות עקרוניות הנוגעות לסמכות הפעלת תקנה 119", קבעה הנשיאה נאור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב