שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1635/16 - אבו כף ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 1635/16 | 28.2.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד שלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים. המוקד טוען כי אין לשר הפנים הסמכות לשלול מעמד בעילה של "הפרת אמונים" וכי מעמדם אינו כרוך בחובת נאמנות, בשונה ממעמד של אזרחות. בנוסף מדגיש המוקד כי הארבעה הם תושבים מוּגנים מכוח מעמדה המיוחד של ירושלים המזרחית, וכך הם מוּגנים מפני גירוש על פי הדין הבינלאומי. כמו כן טוען המוקד כי שלילת התושבות מהווה פגיעה בזכויות היסוד של הארבעה למעמד ולחיי משפחה, לחירות ואוטונומיה, לכבוד ולחופש תנועה.
עדכונים
28.2.2016
המוקד בעתירה לבג"ץ נגד שלילת מעמדם בישראל של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית: "הקו הדק בין ענישה וגמול לנקמנות לשמה נחצה בעניינם של העותרים ובתגובת הנגד של המדינה למעשיהם"
25.4.2016
המדינה בהודעה לבג"ץ: נבקש להגיש תגובתנו לעתירה נגד שלילת תושבותם של ארבעה ירושלמים רק לאחר הכרעת בית המשפט בעתירה עקרונית בעניין
6.11.2017
בג"ץ קבע כי לשר הפנים אין סמכות לשלול מעמד של קבע בעילה של הפרת אמונים למדינה: עם זאת, ההחלטה לשלול בעילה זו את מעמדם של ארבעה צעירים מירושלים המזרחית לא תבוטל לאלתר, על מנת לאפשר לכנסת לפעול להכשרתה
9.4.2018
המוקד טוען נגד כוונת שר הפנים לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית בעילה של "הפרת אמונים למדינה": מדובר בהחלה רטרואקטיבית של דבר חקיקה בלתי חוקתי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב