שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בחסות החוק: בין התעללות לעינויים במתקן החקירה "שקמה"
דוחות | 24.2.2016
דו"ח משותף למוקד להגנת הפרט ולבצלם המתאר את תנאי המעצר והחקירה במתקן החקירות של השב"כ בבית סוהר שקמה. הדו"ח חושף דפוס עקבי וברור של יחס אכזרי ומשפיל כלפי הנחקרים במתקן, תוך הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי. הדו"ח מדגים כי מדובר במערכת משולבת של התעללות ועינויים, וכי תנאי הכליאה במתקן משלימים את החקירות עצמן ומטרתם להחליש את גופו של העצור ולערער את נפשו.
עדכונים
24.2.2016
בחסות החוק: דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם חושף את שגרת ההתעללות בעצירים פלסטינים המוחזקים במתקן החקירות של השב"כ בכלא שקמה
1.6.2016
עינויים בחדרי החקירות: שש תביעות נזיקין הוגשו באמצעות המוקד בגין נזק נפשי וגופני שנגרם לנחקרים במתקן חקירות השב"כ בכלא שקמה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב