שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ט' מימרן, "בין יעילות למשלימות – הצורך בבחינה מחודשת של מדיניות הריסת הבתים", מבזק הארות פסיקה 51, "המלחמה על הבית", "המשפט ברשת: זכויות אדם", 6.1.2017
מאמרים | 6.1.2016
באדיבות הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא.
פורסם לראשונה במבזק הארות פסיקה 51, "המלחמה על הבית", "המשפט ברשת: זכויות אדם", כתב העת המקוון של הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב