שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: השגה על כוונתכם להחרים ולהרוס הדירה בה התגורר המנוח __ סכאפי, ת.ז. __ מחברון. השגה על הפגיעה העלולה להיגרם לדירות אחרות באותו בניין
מסמכים אחרים | 2.2.2016
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לקבל הסבר מדוע הגיעו באישון לילה לבית משפחתו בחברון של מבצע פיגוע דריסה בצומת חלחול, מדדו אותו וקדחו חורים בקירותיו מבלי לעדכן את המוקד. זאת למרות שבעניינו של הבית תלויה ועומדת השגה מיום 5.1.2016.
עדכונים
2.2.2016
הצבא דחה שלוש השגות כנגד הריסות עונשיות בנפת חברון: בשניים מן הבתים החל הצבא בהכנות להריסה למרות שהליכי ההשגה טרם מוצו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב