שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: החלטה לפי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל - מרשך: מר __ אבו גאנם ת.ז.___
מסמכים אחרים | 19.1.2016
הודעת שר הפנים כי החליט לשלול את תושבותו של מבצע פיגוע ביום 13.10.2015 בקו 78 בשכונת ארמון הנציב בירושלים. שר הפנים קובע כי "פעילות טרור זו של מרשך בוצעה על ידו תוך ניצול חופש התנועה בישראל אשר נובע מהיותו בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, הנושא תעודת זהות ישראלית", וכי "לאור חומרת המעשים ותוצאותיהם, ובנסיבות החמורות של גל הטרור, ולאחר ששקלתי את כל המפורט לעיל, החלטתי לעשות שימוש בסמכותי ולבטל את רישיון ישיבת הקבע של מרשך בישראל".
עדכונים
24.1.2016
המוקד יעתור לבג"ץ: שר הפנים החדש הודיע לתקשורת – עוד לפני ההודעה לעורכי הדין – על שלילת מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית, שעניינם תלוי ועומד בבית המשפט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב