שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: החלטה לפי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל - מרשך: מר __ אבו כף ת.ז.___
מסמכים אחרים | 19.1.2016
עדכונים
24.1.2016
המוקד יעתור לבג"ץ: שר הפנים החדש הודיע לתקשורת – עוד לפני ההודעה לעורכי הדין – על שלילת מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית, שעניינם תלוי ועומד בבית המשפט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב