שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הקפאת ההליכים לשלילת רישיונות לישיבת קבע בישראל __ דוויאת, ת"ז __ אבו כף, ת"ז __אטרש, ת"ז _ אבו גאנם, ת"ז _
מסמכים אחרים | 14.1.2016
פניית המוקד להגנת הפרט לשר הפנים החדש, בעקבות כניסתו לתפקיד, בבקשה כי יקפיא את החלטת המשרד לשלול את מעמדם של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים. המוקד מבקש כי שר הפנים יקפיא את ההליכים עד הכרעת בג"ץ בעתירה עקרונית בנושא. כמו כן טוען המוקד כי כל עוד לא הוכרע ההליך הפלילי בעניינם, שלילת המעמד תהווה פגיעה בחזקת החפות החלה עליהם. בנוסף טוען המוקד כי "ככל שהעניין נוגע לתושבי ירושלים המזרחית, הרי שחובת הנאמנות לא היוותה בעניינם מלכתחילה תנאי למתן מעמד".
עדכונים
14.1.2016
המוקד להגנת הפרט לשר הפנים החדש: הקפא נא את החלטת קודמך בנושא שלילת תושבות מארבעה מתושבי ירושלים המזרחית שעניינם תלוי ועומד בבית המשפט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב