שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: השגה על כוונתכם להחרים ולהרוס הדירה בה התגורר המנוח __ סכאפי, ת.ז. __ מחברון
מסמכים אחרים | 5.1.2016
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בחברון של חשוד בביצוע  פיגוע דריסה בצומת חלחול ביום 4.11.2015. המוקד טוען כי ההריסה תפגע בבני משפחתו של האיש ותהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי. בנוסף טוען המוקד כי הריסת הדירה עלולה לגרום פגיעה חמורה למבנה בן שלוש הקומות בו היא נמצאת. המוקד מבקש כי הצבא ימסור לו את תכנית ההריסה על מנת שיעבירה לקבלת חוות דעת ממהנדס מטעמו.
עדכונים
26.1.2016
הצבא הודיע על כוונתו להרוס שלושה בתי מגורים נוספים: המוקד להגנת הפרט הגיש השגות כנגד הצווים שהוּצאו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב