שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הליכים לביטול מעמד תושבות קבע בישראל בעניין דוויאת, אבו כף, אטרש, אבו גאנם
מסמכים אחרים | 20.12.2015
תשובת משרד הפנים לדרישת המוקד להגנת הפרט לערוך שימוע בעל פה לארבעה תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים. משרד הפנים מודיע כי "הוחלט לאפשר למרשייך להשמיע טיעוניהם בעל-פה".
עדכונים
21.12.2015
ערר בעניינם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית שעומדים בפני שלילת מעמדם: הפרת הזכות לשימוע בעל פה מהווה פגיעה חמורה בזכותם של הארבעה להליך הוגן
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב