שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 5042/15 - דוויאת ואח' נ' שר הפנים ואח'
כתבי בי דין | 5042/15 | 17.12.2015
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לערוך שימוע בעל פה לארבעה תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים. המוקד טוען כי חיוני שהשגותיהם של הארבעה יישמעו ותינתן להם הזדמנות נאותה להגיב על כל מידע שהתקבל בעניינם. המוקד מוסיף כי "ככל שהתוצאות של ההחלטה השלטונית חמורות יותר ובלתי הדירות, כך חיוני יותר שהאדם הנוגע בדבר יוכל להשמיע השגותיו ולהביא תגובתו לטענות נגדו, כדי לנסות להפריכן".
עדכונים
21.12.2015
ערר בעניינם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית שעומדים בפני שלילת מעמדם: הפרת הזכות לשימוע בעל פה מהווה פגיעה חמורה בזכותם של הארבעה להליך הוגן
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב