שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל הערות גורמים בבקשות למעמד בישראל מכוח קשר זוגי עם ישראלי
מסמכים אחרים | 2.1.2014
עדכונים
21.12.2015
ערר בעניינם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית שעומדים בפני שלילת מעמדם: הפרת הזכות לשימוע בעל פה מהווה פגיעה חמורה בזכותם של הארבעה להליך הוגן
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב