שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הקפאת ההליכים לשלילת רישיונות לישיבת קבע בישראל__ דוויאת, ת"ז __ אבו כף, ת"ז __ אטרש, ת"ז __אבו גאנם, ת"ז__
מסמכים אחרים | 23.12.2015
בקשת המוקד להגנת הפרט מראש הממשלה, המחזיק בתיק הפנים לאחר התפטרות שר הפנים, להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים, עד למינויו של שר פנים חדש. המוקד טוען כי מדובר בהליכים בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על ארבעת הפלסטינים והן על כלל תושבי ירושלים המחזיקים בתושבות קבע, וכי יש צורך בשר מכהן אשר יפעיל שיקול דעת ויבחן את הסוגיה לעומקה.
עדכונים
24.12.2015
המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה: יש להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית עד שימונה שר פנים חדש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב