שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: "שתולים"
מסמכים אחרים | 17.12.2015
תשובת ארגון אם תרצו לדרישת המוקד להגנת הפרט להסיר את קמפיין השתולים שבמסגרתו מוצגת עורכת דין העובדת במוקד. הארגון מוסר כי אין בכוונתו להסיר את הקמפיין, שכן, לטענתו, חלק נכבד מפעילות המוקד "מוקדש לסיוע למחבלים ובני משפחותיהם בהתמודדות עם האמצעים שמדינת ישראל נוקטת נגדם", וזכותו להביע את דעתו על פעילות זו של המוקד.
עדכונים
17.12.2015
המוקד להגנת הפרט ל"אם תרצו": הסירו לאלתר את הסרטון הפוגעני מהרשת. במענה למוקד – "אם תרצו" בשלהם; בפועל, הקמפיין נגד הארגונים נמשך אך הופסק פרסום מודעות המסמנות אנשים פרטיים בארגוני זכויות אדם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב