שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8567/15 - חלבי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | 8567/15 | 13.12.2015
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא להרוס את בית משפחתו בסודרא של מבצע פיגוע באוקטובר 2015 בעיר העתיקה בירושלים. המוקד טוען כי הבית אינו בבעלות המשפחה ואינו רשום במרשם המקרקעין על שם אב המשפחה. בנוסף טוען המוקד כי הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית אינה מידתית והיא למעשה ענישה קולקטיבית המנוגדת לדין הבינלאומי. המוקד מבקש כי בית המשפט יורה לצבא, לכל הפחות, לשקול לצמצם את מידת הפגיעה בבית וביושביו, ולהסתפק בהריסת החלק בבית אשר שימש למגורי המפגע ולא להרוס את הבית כולו.
עדכונים
20.12.2015
עתירה כנגד צו הריסה עונשית שהוּצא לבית מגורים בסורדא: הריסת בתים פוגעת בחפים מפשע ומהווה ענישה קולקטיבית, ובכך מפירה את הדין הבינלאומי
10.1.2016
שופטי בג"ץ אישרו הריסה עונשית של בית מגורים בסורדא: "אנו יושבים בתוך עמנו במציאות הקודרת היומיומית... איננו יכולים לצאת מן ההנחה כי הדברים נעשים אך לריצוי דעת הקהל..."
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב