שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 4682/15 - דוויאת ואח' נגד שר הפנים ואח' ערר דחוף
כתבי בי דין | 4682/15 | 29.11.2015
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת למוקד 30 יום מלאים להגשת טיעונים בכתב נגד כוונת משרד הפנים לשלול את מעמדם של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים. המוקד טוען כי ההודעה על שלילת התושבות הגיעה אליו באיחור ניכר, אף שהודיע למשרד הפנים עוד ביום 22.10.2015 על ייצוגם של הארבע בהליכים לשלילת תושבותם. המוקד מציין כי "ככל שהתוצאות של ההחלטה השלטונית חמורות יותר ובלתי הדירות, גם חיוני יותר שהאדם הנוגע בדבר יוכל להשמיע השגותיו ולהביא תגובתו לטענות נגדו, כדי לנסות להפריכן".
עדכונים
30.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: התנהלותו של משרד הפנים בהליכים לשלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית מהווה פגיעה חמורה בזכותם לשימוע ולהליך הוגן
24.12.2015
המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה: יש להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית עד שימונה שר פנים חדש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב