שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הריסת ביתו של המפגע ___ חלבי - רוצח אהרון בנט ז"ל ונחמיה לביא ז"ל בפיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים ביום 3/10/15
מסמכים אחרים | 6.12.2015

דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס את הבית בכפר סורדא שאותו שוכרת משפחתו של מבצע פיגוע דקירה באוקטובר 2015 בירושלים המזרחית. הצבא טוען כי, בניגוד לטענת המוקד, המשפחה אינה שוכרת את הבית אלא היא בעליו, וחוזר על טענתו כי מדובר בפרקטיקה שמטרתה הרתעתית ולא עונשית, הנחוצה לאור "הפיגוע הרצחני אותו ביצע המפגע וריבוי מספר פיגועים רצחניים וניסיוניות פיגוע מהחודשים האחרונים".

עדכונים
20.12.2015
עתירה כנגד צו הריסה עונשית שהוּצא לבית מגורים בסורדא: הריסת בתים פוגעת בחפים מפשע ומהווה ענישה קולקטיבית, ובכך מפירה את הדין הבינלאומי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב