שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: דרישה למתן 30 ימים להגשת טענות בכתב בטרם קבלת החלטה בנוגע למרשיי: מר __ דוויאת, ת.ז __ מר ___ אבו כף, ת.ז. __מר ___ אטרש, ת.ז. __ מר ___ אבו גאנם, ת.ז ___
מסמכים אחרים | 17.11.2015
דרישת המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים לתת 30 יום להגשת טענות בכתב מיום שהודעות המשרד על שלילת מעמדם של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פגועים, הובאו לידיעת המוקד. המוקד טוען כי התנהלות המשרד בעניין לוקה בפגמים: חרף מכתב ייצוג מטעם המוקד להגנת הפרט, שנשלח לשר הפנים עוד ביום 22.10.2015, לא טרח משרד הפנים לעדכן את המוקד לגבי ההחלטה לשלול את מעמדם ולא לגבי ההליכים הרלוונטיים להחלטה; ובנוסף, ההודעות בדבר הכוונה לשלול את מעמדם נמסרו לארבעה, ששפת אמם היא ערבית – שפת רשמית במדינת ישראל – בשפה העברית.
עדכונים
18.11.2015
המוקד למשרד הפנים: את מניין הימים להגשת הטיעונים כנגד שלילת מעמדם של ארבעה צעירים מירושלים המזרחית יש לחשב מהמועד בו נמסרה ההודעה לעורכי דינם
25.11.2015
בג"ץ מגיב לבקשה לקבוע מועד לדיון דחוף בעתירה להקפאת הליכים לשלילת מעמד מחשודים בביצוע פיגועים: "נוכח העומס המוטל על יומנו של בית משפט זה, אין לקבל את הבקשה"
30.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: התנהלותו של משרד הפנים בהליכים לשלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית מהווה פגיעה חמורה בזכותם לשימוע ולהליך הוגן
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב