שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הליכים לביטול מעמד תושבות קבע בישראל
מסמכים אחרים | 17.11.2015
תשובת משרד הפנים לפניית המוקד להגנת הפרט לתת 30 יום להגשת טיעונים בכתב מיום שהודעות משרד הפנים על שלילת מעמדם של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים, הובאו לידיעת המוקד. משרד הפנים טוען כי לא ידוע לו על שיחת טלפון שהתקיימה בעניין בין המוקד ללשכת שר הפנים. בנוסף דוחה המשרד את בקשת המוקד להשהות את ההליכים לשלילת תושבותם של הארבעה עד להכרעה בעתירה עקרונית שהוגשה לבג"ץ בעניין שלילת מעמד מתושבי קבע, וטוען כי "אין כל הצדקה לדרישה זו".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב