שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה למתן ארכה להגשת טיעונים בכתב בטרם קבלת החלטה על שלילת מעמד בנוגע למרשי, מר ___ דוויאת, ת.ז. ___
מסמכים אחרים | 10.11.2015
עדכונים
23.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית עד להכרעה בעתירה העקרונית בסוגיה זו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב