שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | 360/15 | 12.11.2015
בית המשפט דוחה בקשה לדיון מחודש בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם. בית המשפט קובע כי אין מקום לדון מחדש בטענות שהעלו הארגונים וכי "הליך זה נועד לדיון נוסף בקביעות מפורשות ומפורטות של בית המשפט ולא לשאלות שבהן בית המשפט לא דן". לבסוף חוזר בית המשפט על האמור בפסק הדין בעתירה העקרונית, כי "אין ספק שהסוגיה של הריסת בתים מעוררת 'שאלות קשות' ואף לעיתים 'דילמה מוסרית'" וכי "על המדינה מוטלת חובה להמשיך ולבדוק מעת לעת את יעילותה של המדיניות המתוארת".
עדכונים
15.11.2015
בג"ץ דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות: "עתירה זו במועד שבו הוגשה לא היתה האכסניה המיטבית לטענותיהם של המבקשים..." קבעה הנשיאה נאור
23.12.2015
בג"ץ אישר הריסה עונשית של שני בתי מגורים בג'בל מוכבר: בדעת מיעוט קבע השופט מזוז כי "סנקציה המכוונת עצמה לפגיעה בחפים מפשע אינה ניתנת לדעתי להצדקה בשום מקרה"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב