שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הודעה על כוונה לפעול על פי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב - 1952
מסמכים אחרים | 21.10.2015
הודעה שר הפנים על כוונתו לשלול את מעמדו של תושב ירושלים המזרחית הנאשם "בהשלכת אבנים על כלי רכב אשר כתוצאה ממעשה זה נהרג אזרח ישראלי". השר נותן לאיש 30 יום להגשת טיעונים בכתב נגד ההחלטה.
עדכונים
11.11.2015
בעקבות הודעת שר הפנים על כוונתו לשלול את מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים: לאחד מן הארבעה נמסרה הודעה רשמית בעניין
17.11.2015
המוקד להגנת הפרט לשר הפנים: יש להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם בישראל של שלושה מתושבי ירושלים המזרחית עד להכרעה בעתירה העקרונית בסוגיה זו
23.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית עד להכרעה בעתירה העקרונית בסוגיה זו
30.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: התנהלותו של משרד הפנים בהליכים לשלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית מהווה פגיעה חמורה בזכותם לשימוע ולהליך הוגן
31.8.2017
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: יש לדחות על הסף את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב