שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מחאה חריפה כנגד בחינת אפשרות לשלילה גורפת של מעמד בישראל מתושבי ירושלים המזרחית, המתגוררים בשכונות ירושלים שמעבר לחומת ההפרדה
מסמכים אחרים | 26.10.2015

בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה כי יתערב בהתנהלות נציגי המדינה בתיקי הריסות בתים עונשיות. המוקד מלין על סד הזמנים שכופים עליו נציגי הצבא והפרקליטות. הוא מציין כי ברוב ניכר מתוך כלל התיקים בהם נמסרה הודעה על כוונה להרוס בית ניתנה למשפחה אפשרות להגיש השגה על ההחלטה תוך 48 שעות. הדבר נעשה בסופו של שבוע העבודה כך שמועד הגשת ההשגה חל בשבת, ועורכי הדין, המהנדסים וכל העוסקים במלאכה נאלצו לעבוד בשבת, בבהילות, תחת לחץ. ההתנהלות מקוממת במיוחד היות שבחלק מהתיקים הוצאו הצווים חודשים ארוכים לאחר ביצוע הפיגוע.

עדכונים
26.10.2015
המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה על הכוונה לשלול את מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים מעבר לחומת ההפרדה: "מדובר בהצעה שטוב לה שלא נבראה משנבראה"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב