שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הודעה בדבר ייצוג תושבי קבע בהליכים לשלילת מעמד בישראל ___ דוויאת, ת"ז _ אבו כף, ת"ז _ אטרש, ת"ז __ אבו גאנם, ת"ז _
מסמכים אחרים | 22.10.2015
הודעת המוקד להגנת הפרט לשר הפנים כי הוא מייצג ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים, בהליכים הנוגעים לשלילת מעמדם בישראל. המוקד פונה לשר הפנים בעקבות דיווחים בתקשורת כי השר חתם על מכתבי זימון לשימוע לארבעת הצעירים במסגרת הליכים לשלילת מעמדם. המוקד מבקש לקבל העתקים מהזימונים לשימוע ולהודיעו על כל צעד שיינקט בעניין.
עדכונים
22.10.2015
שר הפנים באמצעי התקשורת: לקראת שלילת מעמד בישראל – נחתמו מכתבים המזמנים לשימוע ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית, המואשמים בביצוע פיגועים
11.11.2015
בעקבות הודעת שר הפנים על כוונתו לשלול את מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים: לאחד מן הארבעה נמסרה הודעה רשמית בעניין
17.11.2015
המוקד להגנת הפרט לשר הפנים: יש להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם בישראל של שלושה מתושבי ירושלים המזרחית עד להכרעה בעתירה העקרונית בסוגיה זו
23.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית עד להכרעה בעתירה העקרונית בסוגיה זו
28.2.2016
המוקד בעתירה לבג"ץ נגד שלילת מעמדם בישראל של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית: "הקו הדק בין ענישה וגמול לנקמנות לשמה נחצה בעניינם של העותרים ובתגובת הנגד של המדינה למעשיהם"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב