שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3677/15 - קואסמה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המדינה
כתבי בי דין | 3.9.2015
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להשיב גופת פלסטיני למשפחתו. המדינה מעדכנת כי היא לא הצליחה לאתר את גופתו של האיש, למרות מאמציה, וכי "מוצו האפשרויות לנסות לאתר גופה זו". המדינה מציינת כי גופת האיש נקברה לא על ידי הצבא, אלא "כ'גופת אלמוני' במימון המוסד לביטוח לאומי, על-ידי חברה פרטית לקבורה". בעקבות כישלון המאמצים לאתר את הגופה מבקשת המדינה למחוק את העתירה.
עדכונים
7.9.2015
בעקבות עתירות להשבת גופות של פלסטינים למשפחות: המדינה טוענת – ולא בפעם הראשונה – כי אינה מצליחה לאתר את הגופות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב