שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5135/14 - נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' תגובה מטעם העותרים
כתבי בי דין | 5135/14 | 7.9.2015
תגובת המוקד להגנת הפרט ועורכת דין פרטית להודעת המדינה במסגרת קבוצת עתירות שהגישו הוא ועורכי דין פרטיים העוסקות כולן בעניינם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות מכוח היתרי שהייה זמניים מתחדשים. המוקד טוען כי בהקמת ועדה שתפקידה לדון בכל בקשה עתידית להארכת החוק קודם להבאתו למליאה מנסה המדינה רק לדחות את הקץ, וכי אין בתגובתה התייחסות קונקרטית לסוגיות שהועלו בעתירות, ובראשן הצורך לבחון מחדש בחלוף הזמן את הוראות החוק. המוקד מוסיף כי המדינה לא הציגה בהודעתה נתונים שיש בהם כדי לבסס את הטענה שמתן מעמד לקבוצת אנשים זו עלול להגביר את מעורבותם בפיגועים.

עדכונים
22.10.2015
בניסיון לדחות מתן מעמד לפלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: המדינה הודיעה כי החלה בעבודת מטה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב