שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5014/15 - עדאלה ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 5014/15 | 19.7.2015
עתירה שהגישו מרכז עדאלה ושישה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לבטל את הארכת הוראת השעה הפוטרת את רשויות החקירה מתיעוד חזותי וקולי של חשודים בעבירות ביטחון. הארגונים טוענים כי התכלית שביסוד הוראת השעה, שמירה על שיטות החקירה בסוד, אינה ראויה ואינה נותנת משקל לעקרונות בסיסיים במשפט הפלילי, כגון חשיפת האמת, אי הרשעה של חפים מפשע והקפדה על מניעת עינויים. בנוסף טוענים הארגונים כי הוראת השעה מנוגדת לחוקי יסוד ולדין הבינלאומי, והיא אינה עומדת במבחני המידתיות.

עדכונים
23.7.2015
ארגוני זכויות אדם בעתירה לבג"ץ: יש לבטל את הוראת השעה המקנה פטור גורף למשטרה ולשב"כ מתיעוד חקירות של עצורים פלסטינים
16.1.2017
הכנסת מאשרת חוק, הפוטר את המשטרה והשב"כ מחובת תיעוד קולי וחזותי בחקירות של חשודים בעבירות המוגדרות ביטחוניות, ובכך פותחת פתח נוסף לעינויים בחדרי החקירות בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב