שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 6483/14 - משאהרה ואח' נ' שר הפנים ואח' בקשה להצטרף כידידי בית המשפט
כתבי בי דין | 6483/14 | 12.2.2015
עדכונים
23.4.2015
בעקבות ערעור לבית המשפט העליון תיקן משרד הפנים את הנהלים לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל: השינוי יאפשר לילדים – החיים במדינה מכוח היתרי שהייה זמניים – לקבל בה מעמד של קבע
17.9.2015
פרי ראשון במאבק לשינוי הנוהל לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל: בעקבות פניית המוקד, ניתן מעמד בישראל לצעירה שחיה בישראל מכוח היתרים צבאיים בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב