שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הכרזה על רצועת עזה כ"שטח אויב" לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952. הצעה להחלטה
חקיקה | 7.8.2014
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב