שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הכרזה על שטח אויב – רצועת עזה), תשע"ה-2014
חקיקה | 7.10.2014
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב