שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשתך לקבלת מעמד בישראל. טאהא
מסמכים אחרים | 13.11.2014
עדכונים
23.6.2015
בעקבות הליכים משפטיים: אלמנה פלסטינית תוכל להמשיך להתגורר בישראל, למרות שנותרה ללא "מזמין" במדינה; משרד הפנים חויב בהוצאות משפט בשל גרירת רגליים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב