שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"א 24334-02-13 - קאסם נ' שירות בתי הסוהר ואח' עתירת אסיר
כתבי בי דין | 24334-02-13 | 12.3.2013
עתירת אסיר שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמו של פלסטיני הכלוא בישראל להורות לשירות בתי הסוהר לאפשר "ביקור פתוח" עבור אמו של האסיר. האם לקתה בשבץ מוחי, מרותקת לכיסא גלגלים ושמיעתה לקויה, והיא אינה יכולה לבקר את בנה במסגרת הביקורים הרגילים, אשר בהם חוצץ לוח זכוכית משוריינת בין האסירים למבקריהם. האם והבן לא נפגשו אף פעם מאז אירע השבץ המוחי. בנוסף מבקש המוקד להורות לשירות בתי הסוהר להתיר את ביקורו של אחיו של הכלוא. שני האחים לא התראו למעלה משנתיים. המוקד טוען כי סירוב שירות בית הסוהר להתיר את הביקורים פוגע בזכותם של האסיר, האח והאם לחיי משפחה.

עדכונים
3.6.2015
לאחר מאבק ממושך: פלסטינית תושבת ירושלים המזרחית שמצבה הרפואי קשה תוכל לבקר "ביקור פתוח" את בנה הכלוא בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב