שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים הודעת ערעור
כתבי בי דין | 8.5.2014
ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים שאישר את שלילת מעמדו של תושב ירושלים המזרחית, אליו ביקש המוקד להגנת הפרט להצטרף כידיד בית המשפט. התושבות נשללה בשל תקופת מגורים ממושכת בארה"ב וקבלת אזרחות אמריקנית. בכתב הערעור נטען כי החלטת בית המשפט מנוגדת לשורה של פסיקות קודמות וכן לנוהלי משרד הפנים עצמו, ובכך מפלה את המערער באופן בוטה, תוך איום לנתקו מביתו ומשפחתו. עוד הודגש כי האיש קיבל אזרחות זרה באמצעות הוריו, בעודו קטין, ולא מבחירה וכי המערער שב לירושלים ומתגורר בה זה כשלושים שנה.

עדכונים
29.6.2015
המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בבקשה להצטרף כידידות בית המשפט בנושא שלילת מעמדו של תושב ירושלים המזרחית: יש לבחון מחדש את הדינים הקשורים למעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית
15.3.2017
בית המשפט העליון הכריע פה אחד: מעמדם בישראל של תושבי ירושלים המזרחית הוא ייחודי מכוח היותם ילידי המקום, כך שגם מעמד שפקע ניתן להשבה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב