שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים בקשה להצטרף כידידות בית המשפט
כתבי בי דין | 3268/14 | 25.6.2015
בקשה להצטרף כידידי בית המשפט שהגישו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בערעור על דחיית עתירה לבית המשפט המחוזי לבטל החלטה של משרד הפנים שלא להשיב לתושב ירושלים המזרחית את רישיון הקבע שלו, שנשלל כיוון שהתאזרח בארצות הברית בילדותו. הארגונים טוענים כי יש לשוב ולבחון את פסק דין עווד בעניין שלילת תושבות על רקע מכלול הנורמות המשפטיות החלות על ירושלים המזרחית ובהתחשב בשינויים שחלו במציאות החיים לאורך השנים. הארגונים טוענים כי פלסטינים המתגוררים בירושלים אינם רק "תושבי ישראל", אלא גם אזרחים מוגנים מתוקף דיני הכיבוש, וככאלה הם זכאים להמשיך לחיות בשטח הכבוש ולשוב אליו גם לאחר תקופה של שנים ספורות בהן חיו במדינה אחרת.
עדכונים
29.6.2015
המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בבקשה להצטרף כידידות בית המשפט בנושא שלילת מעמדו של תושב ירושלים המזרחית: יש לבחון מחדש את הדינים הקשורים למעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית
15.3.2017
בית המשפט העליון הכריע פה אחד: מעמדם בישראל של תושבי ירושלים המזרחית הוא ייחודי מכוח היותם ילידי המקום, כך שגם מעמד שפקע ניתן להשבה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב