שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא הליכי החרמת רכוש של תושבי איו"ש מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | 1.7.2015
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיע המוקד להגנת הפרט בעניין הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים הכבושים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום. מתשובת הצבא עולה כי בשנת 2014 חתם המפקד הצבאי על 110 צווים להחרמת רכושם של פלסטינים, ובשנת 2015 – עד למועד מתן התשובה – נחתמו שבעה צווים נוספים. בנוסף מוסר הצבא כי סכום הכסף הכולל שהוחרם מינואר 2014 עד יולי 2015 הוא כ-5,190,000 ₪; כ-5 מיליון מתוכו הוחרמו בשנת 2014 לבדה.
עדכונים
2.7.2015
הצבא במענה לפניית המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע: בשנת 2014 החרים המפקד הצבאי מפלסטינים כספים בסכום כולל של כ-5 מיליון ₪
2.10.2017
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש לתת לפלסטינים שרכושם הוחרם בעבר על ידי הצבא את האפשרות לערער על כך בפני הוועדה המיוחדת שהוקמה בנושא בהנחיית בית המשפט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב